Ανάλυση σπέρματος στην Κύπρο | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Ανάλυση σπέρματος

Η ανάλυση σπέρματος γίνεται σε δείγμα εκσπερμάτισης που συλλέγεται με αυνανισμό. Η ανάλυση συνιστάται να γίνεται μετά από αποχή του ατόμου από τη σεξουαλική δραστηριότητα για δύο ως τρείς ημέρες.

Η ανάλυση μπορεί να είναι ανακριβής εάν υπήρξε πρόσφατη εκσπερμάτιση (χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων) ή εάν δεν έχει υπάρξει εκσπερμάτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλά νεκρά σπερματοζωάρια). Μόλις το δείγμα μεταφερθεί στο εργαστήριο, αναλύεται για πολλές διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του όγκου υγρού, του αριθμού των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων (το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνται) και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων (σχήμα και εμφάνιση των σπερματοζωαρίων).

Scroll to Top