Χειρουργική ανάκτηση σπέρματος στην Κύπρο | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Χειρουργική ανάκτηση σπέρματος

Όταν ένας άνδρας έχει ελάχιστο έως καθόλου σπέρμα κατά την εκσπερμάτιση, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάκτηση σπέρματος από τους όρχεις ή την επιδιδυμίδα του. Η διαδικασία εκτελείται από ουρολόγο. Το σπέρμα που ανακτάται μπορεί να καταψυχθεί για μελλοντική χρήση ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Scroll to Top