Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση PGD | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση / PGD

Η PGD ενδείκνυται για ζευγάρια που είναι γνωστοί φορείς μονογονιδιακής διαταραχής (γενετική διαταραχή) όπως η αιμορροφιλία ή η κυστική ίνωση. Η PGD πραγματοποιείται μετά την ανάκτηση και τη γονιμοποίηση των ωαρίων της γυναίκας με το σπέρμα του συντρόφου της και πριν από τη μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα της.

Όταν το γονιμοποιημένο ωάριο φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, αφαιρούνται προσεκτικά 5-7 κύτταρα από κάθε έμβρυο χρησιμοποιώντας μια τεχνική μικροχειρουργικής. Το DNA από τα αφαιρεθέντα κύτταρα στη συνέχεια αναλύεται χρησιμοποιώντας έναν ειδικό ανιχνευτή για τον εντοπισμό συγκεκριμένης γονιδιακής διαταραχής. Αυτή η τεχνική επιτρέπει τον διαχωρισμό υγιών και μη υγιών εμβρύων. Συνεπώς μεταφέρονται μόνο τα υγιή έμβρυα, επιτρέποντας την ασφαλή έναρξη της εγκυμοσύνης.

Scroll to Top