Εφαρμογές στο ενδομήτριο | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Εφαρμογές στο ενδομήτριο

Το εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα (platelet-rich plasma, PRP) μπορεί να διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση του ενδομητρικού ιστού καθώς το ποσοστό εγκυμοσύνης αυξάνεται με το αυξημένο πάχος του ενδομητρίου. Η μέθοδος ενδείκνυται για γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη δημιουργία ενός πυκνού ενδομητρίου.

Scroll to Top