Εξαγωγή ορχικού σπέρματος (TESE) | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Εξαγωγή ορχικού
σπέρματος / TESE

Η TESE (εξαγωγή ορχικού σπέρματος) είναι μια χειρουργική διαδικασία ανάκτησης σπέρματος που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της στειρότητας σε άνδρες που δεν έχουν σπέρμα κατά την εκσπερμάτιση. Η TESE χρησιμοποιείται σε άνδρες με αζωοσπερμία. Οι εν λόγω άνδρες δεν έχουν σπέρμα κατά την εκσπερμάτιση λόγω απόφραξης μεταξύ του σημείου παραγωγής σπέρματος (όρχεις) και του σημείου εκσπερμάτισης ή επειδή υπάρχει μερική ή πλήρης αποτυχία παραγωγής σπέρματος στους όρχεις.

Το σπέρμα ανακτάται από τους όρχεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση ωαρίων στο εργαστήριο. Ωστόσο, επειδή ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που ανακτάται είναι συχνά πολύ χαμηλός, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της TESE με ICSI. Εφόσον ανακτηθεί επαρκής αριθμός σπερματοζωαρίων, μπορεί να ακολουθήσει κατάψυξη του υπόλοιπου ορχικού σπέρματος για μελλοντική χρήση.

Scroll to Top