Δωρεά σπέρματος στην Κύπρο - Διαδικασία και τράπεζα σπέρματος | Embryon

Δωρεά σπέρματος στην Κύπρο...
ένα δώρο ζωής

Ακολουθήστε μας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δωρεά σπέρματος

Ο δότης σπέρματος είναι ένας άνδρας που δωρίζει το σπέρμα του για να το χρησιμοποιήσει άλλο άτομο ή ζευγάρι προκειμένου να επιτύχει εγκυμοσύνη.

Οι δότες σπέρματος είναι άγνωστοι στους λήπτες και επιλέγονται ανώνυμα μέσω μιας αξιόπιστης τράπεζας σπέρματος.

Τα ζευγάρια συνήθως χρησιμοποιούν δωρεά σπέρματος λόγω της αδυναμίας του άνδρα να παράξει σπέρμα ή να παράξει σπέρμα επαρκούς ποιότητας ώστε να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη.

σπερματοζωάριο
σπέρμα
ΔΩΡΕΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για να γίνεις δωρητής σπέρματος:

Χρήση τράπεζας σπέρματος

Ένας άγνωστος δότης σπέρματος παραμένει ανώνυμος στον/στους λήπτες του σπέρματός του. Η εύρεση ενός άγνωστου δότη σπέρματος γίνεται συνήθως μέσω τράπεζας σπέρματος.
Η Embryon παρέχει πρόσβαση σε δότες σπέρματος από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές τράπεζες σπέρματος σε όλο τον κόσμο.

τράπεζα σπέρματος

Η χρήση σπέρματος από δότη συνιστάται για:

Απαιτείται λεπτομερές προσωπικό και σεξουαλικό ιστορικό, όπως και κλινικές εξετάσεις και εξετάσεις για μεταδοτικές ασθένειες όπως ο HIV, η ηπατίτιδα Β και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Η δωρεά σπέρματος, που συλλέγεται από δείγμα σπέρματος που λαμβάνεται μέσω αυνανισμού, καταψύχεται και στη συνέχεια τίθεται σε καραντίνα για έξι μήνες, ώστε ο υποψήφιος δότης να μπορεί να επανεξεταστεί.

Δωρεά σπέρματος:
τι συμπεριλαμβάνει

Το πρώτο βήμα για τη χρήση δωρεάς σπέρματος είναι η επιλογή του δότη. Όταν ένας άνδρας επιλέγει να δωρίσει σπέρμα σε τράπεζα σπέρματος, πρέπει να παράσχει μια φωτογραφία, το πλήρες ιατρικό και κοινωνικό του ιστορικό, το επίπεδο εκπαίδευσής του και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη στη διαδικασία επιλογής από τους λήπτες.

  • Τα συνήθη κριτήρια που χρησιμοποιούν τα άτομα και τα ζευγάρια κατά την επιλογή ενός δότη περιλαμβάνουν:
  • Παρόμοια γενετικά χαρακτηριστικά με τον πατέρα ή τους γονείς (ύψος, σωματότυπος, χρώμα μαλλιών και ματιών, κ.λπ.)
  • Ακαδημαϊκή κλίση
  • Παρόμοια ενδιαφέροντα και ταλέντα με τον γονέα/τους γονείς

Πραγματοποιείται ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης που περιλαμβάνει τη δωρεά σπέρματος σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες που ισχύουν για έναν κλασικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Μόλις επιλεγεί ένας δότης και οριστεί η ημερομηνία γονιμοποίησης, το σπέρμα της δωρεάς σπέρματος αποψύχεται και αναλύεται για τυχόν βλάβες κατά την κατάψυξη/απόψυξη. Εάν μετά την απόψυξη το σπέρμα πληροί τα πρότυπά μας, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση.

Η δωρεά σπέρματος συνήθως χρησιμοποιείται στις ακόλουθες διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

  • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
  • Ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI)
  • Ενδοτραχηλική σπερματέγχυση (ICI)
  • Ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI)
Επιλογή δότη
ΔΩΡΕΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Διαδικασία επιλογής δότη σπέρματος

Το πρώτο βήμα για τη χρήση δωρεάς σπέρματος είναι η επιλογή του δότη. Όταν ένας άνδρας επιλέγει να δωρίσει σπέρμα σε τράπεζα σπέρματος, πρέπει να παράσχει μια φωτογραφία, το πλήρες ιατρικό και κοινωνικό του ιστορικό, το επίπεδο εκπαίδευσής του και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη στη διαδικασία επιλογής από τους λήπτες.

Τα συνήθη κριτήρια που χρησιμοποιούν τα άτομα και τα ζευγάρια κατά την επιλογή ενός δότη περιλαμβάνουν:

Διαδικασία δωρεάς σπέρματος στην Κύπρο

Πραγματοποιείται ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης που περιλαμβάνει τη δωρεά σπέρματος σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες που ισχύουν για έναν κλασικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Μόλις επιλεγεί ένας δότης και οριστεί η ημερομηνία γονιμοποίησης, το σπέρμα της δωρεάς σπέρματος αποψύχεται και αναλύεται για τυχόν βλάβες κατά την κατάψυξη/απόψυξη. Εάν μετά την απόψυξη το σπέρμα πληροί τα πρότυπά μας, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση.

Η δωρεά σπέρματος συνήθως χρησιμοποιείται στις ακόλουθες διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:

Δωρεά σπέρματος

Θέλετε να γίνετε ανώνυμος δότης;

Κάντε ένα δώρο ζωής.

Scroll to Top