Διάγνωση και έλεγχος ανδρικής υπογονιμότητας στην Κύπρο | Embryon

Διάγνωση και έλεγχος υπογονιμότητας
Για άντρες

Ακολουθήστε μας

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Ανάλυση σπέρματος

Δεδομένου ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το σπέρμα επηρεάζουν περίπου το 40% των ζευγαριών με υπογονιμότητα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί ανάλυση του σπέρματος για να εντοπιστούν τυχόν διαταραχές. Ο άνδρας θα πρέπει να απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα για 2 έως 5 ημέρες πριν από τη συλλογή του δείγματος σπέρματος για την ανάλυση.

  • Ιξώδες (αντίσταση στη ροή)
  • Κινητικότητα (κίνηση των σπερματοζωαρίων)
  • Αριθμός σπερματοζωαρίων
  • Μορφολογία (δομή ή σχήμα των σπερματοζωαρίων)
  • Όγκος σπέρματος

Η αξιολόγηση του σπέρματος είναι απαραίτητη, καθώς αυτό το βήμα διασφαλίζει τον ακριβή σχεδιασμό της θεραπείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τυχόν χαμηλή ποιότητα ή ο χαμηλός αριθμό σπερματοζωαρίων και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.

Ανάλυση σπέρματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί κλινική εξέταση για την αξιολόγηση των πυελικών οργάνων – του πέους, των όρχεων, του προστάτη και του οσχέου.

Οι ορμονικές εξετάσεις αξιολογούν τα επίπεδα τεστοστερόνης και FSH (θυλακιοτρόπος ορμόνη) για τον προσδιορισμό της συνολικής ισορροπίας του ορμονικού συστήματος και της ικανότητας παραγωγής σπέρματος. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες ορμονικές εξετάσεις.

Η ακεραιότητα του γενετικού υλικού στο σπέρμα είναι απαραίτητη για την επιτυχή γονιμοποίηση και την κανονική ανάπτυξη του εμβρύου. Ο κατακερματισμός του DNA του σπέρματος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το μη φυσιολογικό γενετικό υλικό μέσα στο σπέρμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποβολή. Μέσω της συμβατικής ανάλυσης σπέρματος που εξετάζει τη συγκέντρωση, την κινητικότητα και τη μορφολογία του σπέρματος δεν μπορεί να αξιολογηθεί το σπέρμα σε μοριακό επίπεδο ούτε να ανιχνευθεί ο κατακερματισμός του DNA.

  • Τα υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του DNA του σπέρματος επηρεάζουν την ανάπτυξη της βλαστοκύστης.
  • Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα κατακερματισμού του DNA, τόσο υψηλότερες είναι οι πιθανότητες αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αποβολής.
  • Ο κατακερματισμός του DNA του σπέρματος είναι υψηλότερος σε υπογόνιμους άνδρες με μη φυσιολογικές παραμέτρους σπέρματος.
  • Ωστόσο υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του DNA του σπέρματος έχουν βρεθεί και σε άνδρες με φυσιολογικές παραμέτρους σπέρματος.
Scroll to Top