Γενετικός έλεγχος στην Κύπρο | Κέντρο Γονιμότητας Embryon

Γενετικός έλεγχος στην Κύπρο

Ο γενετικός έλεγχος προτείνεται ως επιλογή για να καθησυχαστούν οι ασθενείς σχετικά με την υγεία του εμβρύου/των εμβρύων τους και να αυξήσει τις πιθανότητές τους για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όλα τα είδη γενετικού ελέγχου πραγματοποιούνται πριν από την εμβρυομεταφορά προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά υγιών εμβρύων χωρίς ανωμαλίες. Οι έλεγχοι αυτοί εντοπίζουν ανωμαλίες στο έμβρυο που μπορεί να επηρεάσουν την εμφύτευση και σοβαρές γενετικές διαταραχές όπως το σύνδρομο Down και η κυστική ίνωση.

Scroll to Top